Polityka prywatności

D’hondt Insurance NV
Gistelsesteenweg 302/0001
8200 Brugge
RPR : Gandawa, oddział Brugia – VAT 0451 836 292
Broker ubezpieczeniowy zarejestrowany w rejestrze FSMA w Ond. Nie. 0451 836 292

Kim jesteśmy

 

Cenimy Twoją prywatność i zawsze, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz prawami krajowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Prawodawstwo dotyczące prywatności zobowiązuje nas do udostępnienia Państwu informacji, które udostępniamy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie środki podejmujemy, aby chronić Twoją prywatność podczas korzystania z naszych usług lub produktów oraz jakie masz prawa. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w większości przypadków jesteśmy „administratorem”. Oznacza to, że ustalamy cel i sposoby przetwarzania. Kupując nasze usługi i/lub produkty, zgadzasz się, że możemy gromadzić i przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe zgodnie z celem opisanym w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zapraszamy do uważnego przeczytania tego oświadczenia. Geert Lammertyn jest naszym koordynatorem ds. prywatności, z którym można się skontaktować pod adresem geert.lammertyn@dhondt-insurance.com w przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania ze swoich praw. Możliwe, że to oświadczenie zostanie w przyszłości zmienione. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

 

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, które mogą pozwolić na zidentyfikowanie tej osoby. Nie są to dane, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Staramy się zbierać jak najmniej danych osobowych, aby osiągnąć nasze cele.

 

Przestrzegamy przepisów o ochronie danych, które wymagają, aby przetwarzane przez nas dane osobowe:

 • Gromadzone wyłącznie w uzasadnionych celach, które jasno Ci wyjaśniliśmy.
 • Być wykorzystywane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, a tym samym wykorzystywane w sposób adekwatny, stosowny i ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • Być dokładne i aktualizowane w razie potrzeby, nie być już śledzone w razie potrzeby do celów, o których Ci poinformowaliśmy, i traktowane w sposób bezpieczny.
 

Możemy zażądać od Ciebie pewnych informacji, aby umożliwić Ci zakup lub korzystanie z naszych towarów lub usług. Jeśli uzyskamy Twoje dane osobowe w inny sposób, poinformujemy o tym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym koordynatorem ds. prywatności.

 

Dokładniej, zbierzemy niektóre lub wszystkie z następujących elementów danych:

 • Numer NIP
 • Konto bankowe
 • Adres spółki
 • Biznesowa funkcja
 • Zawód
 • Przegląd płatności, konto klienta
 • Data czas
 • Pliki cookie stron trzecich
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane o lokalizacji
 • Niezbędne pliki cookie
 • Zdjęcia / obrazy
 • Podpis
 • Treść korespondencji
 • Plik klienta
 • Marketingowe pliki cookie
 • Nazwa klienta
 • Wydajnościowe pliki cookie
 • Osobisty adres e-mail
 • Osobisty numer telefonu
 • Profesjonalny numer telefonu
 • Link do mediów społecznościowych
 • Adres domowy
 • Pozwolenie
 • Służbowy adres e-mail
 

Liczymy na to, że dostarczysz nam prawidłowe informacje. Daj nam znać, kiedy dane się zmienią, abyśmy mogli aktualizować wszystkie dane. Przetwarzanie danych musi umożliwiać nam świadczenie naszych usług i produktów, ciągłe doskonalenie naszych usług i produktów dostępnych dla Ciebie oraz dostosowywanie ich do Twoich potrzeb. W szczególności wykonujemy następujące operacje przetwarzania:

 • Newsletter / promocja

Opis: Informowanie klientów o tym, co firma ma do zaoferowania

Cel: Dopóki użytkownik pozostaje zapisany do newslettera

Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia związanych z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: Osobisty adres e-mail, Zdjęcia/obrazy, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, zgoda

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Spotkania klientów

Opis: Rejestracja spotkań z klientami na papierze lub na komputerze

Cel: Dostępność/zarządzanie kalendarzem

Podstawa prawna: Umowa

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia związanych z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: Osobisty adres e-mail, Osobisty numer telefonu, Zawodowy numer telefonu, Służbowy adres e-mail, Nazwa klienta, Data i godzina

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Poszukiwanie klientów

Opis: Zarządzanie informacjami o perspektywach

Cel: komunikowanie towarów i usług potencjalnym klientom

Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy

Okres przechowywania: wszyscy potencjalni klienci, którzy nie zostaną przekonwertowani na klientów, zostaną usunięci po 2 latach

Kategorie danych: Osobisty adres e-mail, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, adres firmy, funkcja firmy

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Dostawa towarów i/lub usług

Opis: Dostawa towarów i/lub usług do klientów

Cel: Zapewnienie prawidłowej dostawy towarów i/lub usług, umożliwienie śledzenia i śledzenia oraz informacji zwrotnej

Podstawa prawna: Umowa

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie przez okres prawny i/lub okres związany z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, zdjęcia/obrazy, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, akta klienta, numer VAT, adres firmy, zawód, funkcja firmy, podpis, link do mediów społecznościowych

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Komunikacja z klientami

Opis: Komunikacja z klientami w formie papierowej lub elektronicznej

Cel: Zapewnienie dobrej obsługi klienta

Podstawa prawna: Umowa

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia związanych z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: Osobisty adres e-mail, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, adres firmy, funkcja firmy

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Rozliczenia i księgowość klienta

Opis: Naliczanie należnej opłaty lub odszkodowania, dbanie o wystawienie faktury i uzyskanie zapłaty

Cel: Zapewnienie prawidłowej płatności

Podstawa prawna: Umowa

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia związanych z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, konto bankowe, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, numer VAT, zestawienie płatności, konto klienta, adres firmy, podpis

Dane są przetwarzane na terenie UE

 • Strona internetowa firmy

Opis: Witryna firmy, którą mogą odwiedzać klienci, potencjalni klienci i

wszelkiego rodzaju strony trzecie

Cel: Informowanie klientów i potencjalnych klientów

Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy

Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywanie w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia związanych z czynnościami prawnymi

Kategorie danych: Osobisty adres e-mail, Osobisty numer telefonu, Zawodowy numer telefonu, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Elektroniczne dane lokalizacyjne, Służbowy adres e-mail, Niezbędne pliki cookie, Nazwa klienta, Pliki cookie stron trzecich, Pliki cookie wydajności, Marketingowe pliki cookie

Dane są przetwarzane na terenie UE

 

Jesteśmy administratorem tych operacji przetwarzania. Jeśli wyraziłeś zgodę na określone przetwarzanie, zawsze masz prawo do wycofania tej zgody.

 

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie ocenić, czy istnieje między nami stosunek umowny i czy możliwe jest dalsze korzystanie z naszych towarów i/lub usług.

 

Zajmujemy się również danymi od dostawców. Kiedy zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane o naszych dostawcach, chcemy mieć pewność, że zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy tylko te dane, których naprawdę potrzebujemy i które możemy przetwarzać w ten sposób. W kontaktach z naszymi dostawcami zazwyczaj gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu osoby (osób) komunikującej się z nami. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy również numery VAT naszych dostawców. Jeśli udostępniamy pojazdy od naszych dostawców z parkingiem lub zezwoleniem na terenie naszej siedziby, możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać numer rejestracyjny i dane dotyczące czasu wizyty, jeśli jest to konieczne ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy. Stosujemy środki bezpieczeństwa, które pod względem funkcjonalnym i technicznym są zgodne z najlepszymi standardami w branży. Przechowujemy dane przez okres przedawnienia i/lub okresy przedawnienia związane z czynnościami prawnymi.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Twoim imieniu

 

Specyfika naszej relacji sprawia, że ​​jest mało prawdopodobne, że pozwolisz nam przetwarzać dane osobowe innych osób. W wyjątkowym przypadku, gdy tak się stanie, my jesteśmy podmiotem przetwarzającym, a Ty jesteś administratorem. Następnie zrealizujemy Twoje instrukcje dotyczące przetwarzania, ewentualnego podwykonawstwa, losu danych po zakończeniu umowy i ewentualnego przekazania danych. W związku z tym podejmiemy niezbędne środki bezpieczeństwa i pomożemy Ci w wypełnieniu Twoich obowiązków wynikających z RODO.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Być może będziemy musieli współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia określonych usług lub produktów, takich jak partnerzy IT, partnerzy ubezpieczeniowi, partnerzy księgowi, doradcy prawni. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do udostępniania Twoich danych osobowych tym partnerom:

 • Media społecznościowe – Facebook / Instagram

Pozycje danych: Nazwisko pracownika, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Zdjęcia / obrazy, Data i czas, Elektroniczne dane lokalizacji

Dane są przetwarzane na terenie UE

META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ex-Facebook) treedt op als gegevensverwerker.

 • Media społecznościowe – Linkedin

Pozycje danych: Nazwisko pracownika, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Zdjęcia / obrazy, Data i czas, Elektroniczne dane lokalizacji

Dane są przetwarzane na terenie UE

LinkedIn Ireland Unlimited Company działa jako podmiot przetwarzający dane.

 • Platforma marketingowa – Mailchimp

Pozycje danych: Osobisty adres e-mail

Dane są przetwarzane na terenie UE

Rocket Science Group LLC (Mailchimp) działa jako podmiot przetwarzający dane.

 • Analityka strony i statystyki odwiedzin za pośrednictwem partnera

Pozycje danych: dane identyfikacji elektronicznej, data i godzina, pliki cookie osób trzecich,

Wydajnościowe pliki cookie, Elektroniczne dane lokalizacyjne

Dane są przetwarzane na terenie UE

Google Ireland Limited działa jako podmiot przetwarzający dane.

 

Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, która odsyła Cię do nas, założymy, że informacje te zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub za Twoją zgodą. Jeśli tak nie jest, prosimy o natychmiastowe powiadomienie. Te strony trzecie zazwyczaj działają jako przetwarzający dane. Należy pamiętać, że platformy mediów społecznościowych, platformy handlowe i stali partnerzy handlowi są często uważani za współadministratorów. Jeśli uczestniczysz w rozmowie online, spotkaniu, konferencji… wiedz, że wszystkie udostępniane przez Ciebie dane są widoczne i/lub słyszalne dla innych uczestników. Pamiętaj o tym przed udostępnieniem swoich danych osobowych, wideo, audio lub innych danych. Jeśli sprzeciwiasz się udostępnianiu swoich danych, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli wspólnie ocenić, czy możliwy jest stosunek umowny między nami i czy możesz nadal korzystać z naszych usług i/lub towarów. Należy pamiętać, że możemy być prawnie zobowiązani do przetwarzania niektórych danych i ewentualnie przekazywania ich odpowiednim organom. Ponieważ jest to obowiązek prawny, nie możesz sprzeciwić się temu transferowi.

 

Bezpieczeństwo i poufność

 

Chcemy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne i poufne i wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie tych danych osobowych. Procedury te są funkcjonalne i techniczne zgodnie z najlepszymi standardami branżowymi.

 

Witryna i pliki cookie

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze. Pomagają w uproszczeniu odwiedzania strony i poprawiają wrażenia. Odwiedzając naszą stronę internetową, otrzymasz informacje o używanych przez nas plikach cookie i poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwer sieciowy automatycznie przetwarza również adres IP i/lub nazwę Twojej domeny. Możemy publikować linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez innych. Jeśli klikniesz na taki link, przejdziesz do innej witryny. Zawsze upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś oświadczenie o ochronie prywatności tej innej witryny, ponieważ może różnić się od naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie masz pewności lub nie możesz zgodzić się z oświadczeniem o ochronie prywatności, zalecamy natychmiastowe opuszczenie witryny, której dotyczy problem.

 

Media społecznościowe

 

Jeśli korzystasz z funkcji mediów społecznościowych, takich jak np. przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, które mogą znajdować się na naszej stronie internetowej lub odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, pamiętaj, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez platformę mediów społecznościowych. Podczas tego przetwarzania europejski regulator traktuje nas i platformę mediów społecznościowych jako wspólnych administratorów danych, co oznacza, że ​​wspólnie ustalamy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Informacje o przetwarzaniu przez daną platformę mediów społecznościowych można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności platformy mediów społecznościowych przed odwiedzeniem elementów mediów społecznościowych na naszej stronie lub naszej stronie na platformie mediów społecznościowych. Jeśli organizujemy wydarzenie, takie jak wydarzenie sieciowe, wydarzenie otwierające, premiera itp., mogą być obecni fotografowie lub kamerzyści. Zdjęcia i filmy, które robią, mają być wykorzystywane w materiałach marketingowych i/lub publikowane na naszych stronach w mediach społecznościowych. Jeżeli nie jesteś głównym podmiotem tych materiałów, zgodnie z wytycznymi organu ochrony danych osobowych Twoja wyraźna zgoda nie jest wymagana na mocy RODO. Jeśli jednak sprzeciwiasz się wykorzystaniu materiałów, na których jesteś przedstawiony, poinformuj nas o tym.

 

Korzystaj ze swoich praw

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) / Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych (prawo dostępu osoby, której dane dotyczą). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o poprawę danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Pozwala to na poprawienie niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, aby je dalej przechowywać. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania (patrz poniżej).
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej) i chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie ze względu na Twoją szczególną sytuację. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.
 • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeśli masz pytania dotyczące prawidłowości danych lub powodu przetwarzania.
 • Aby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 • Nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • Uzyskaj swoje dane w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu maszynowego formie i przekaż je innemu administratorowi.
 

W niektórych przypadkach będziemy musieli poprosić Cię o bardziej szczegółowe informacje, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić, że Twoje prawo do dostępu do informacji (lub skorzystania z innych Twoich praw) jest właściwie wykonywane. Podejmujemy ten środek, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie poza Tobą ani żadnej innej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym koordynatorem ds. prywatności Geertem Lammertynem pod adresem geert.lammertyn@dhondt-insurance.com lub adresem firmy:

 

D’hondt Insurance

Do wiadomości Geert Lammertyn

Gistelse Steenweg 302/0001, 8200 Brugge

 

Organ ochrony danych

 

Wszelkie skargi lub uwagi można kierować do organu ochrony danych pod następującym adresem:

 

Organ ochrony danych

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wersja: 24.06.2022

PL
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.